درصورت استفاده از گوشی همراه برای نمایش این فرم، گوشی همراه خود را بصورت افقی بگیرید.
عنوان دوره تاریخ شروع زمان برگزاری نحوه برگزاری جنسیت هزینه کلاس
مكالمه مقدماتي فصيح - 1 قرمز (مقدماتی) 1399/6/2 یکشنبه ٩تا ١٢,سه شنبه ٩تا ١٢ حضوری آقایان 148,000 تومان
لهجه عراقی - ترم 1 1399/5/23 پنج شنبه ١٣تا ١٦ مجازی - 180,000 تومان
مكالمه مقدماتي فصيح - 1 قرمز (مقدماتی) 1399/6/2 یکشنبه ١٦تا ١٩,سه شنبه ١٦تا ١٩ مجازی - 148,000 تومان
قواعد(متن خوانی و ترجمه) - ترم 1 صرف 1399/6/1 شنبه ١٣تا ١٦,دوشنبه ١٣تا ١٦ مجازی - 148,000 تومان
مكالمه مقدماتي فصيح - 1 قرمز (مقدماتی) 1399/6/3 دوشنبه ١٦تا ١٩,چهارشنبه ١٦تا ١٩ مجازی - 148,000 تومان
مكالمه مقدماتي فصيح - 1 قرمز (مقدماتی) 1399/6/1 شنبه ١٣تا ١٦,دوشنبه ١٣تا ١٦ مجازی - 148,000 تومان
مكالمه مقدماتي فصيح - 1 قرمز (مقدماتی) 1399/6/6 پنج شنبه ١٦تا ١٩,جمعه ٩تا ١٢ مجازی - 168,000 تومان
شماره تماس پشتیبان فنی | 09197681103 | جهت رفع مشکلات اضطراری